OCT vyšetřovací přístroj

OCT_okoCo je to OCT?

Optická koherentní tomografie (zkr. OCT z angl. Optical Coherence Tomography) představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření zadních a předních struktur oka (sítnice, optický nerv, rohovka).
Výsledkem vyšetření pomocí speciálního optického OCT přístroje jsou obrazové OCT tomogramy – řezy strukturou oka, obdobné jako například u vyšetření klasickým ultrazvukem, počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí. Oproti tomu však OCT přístroj dosahuje vysokého prostorového rozlišení detailů tkáně v řádu jednotek μm (10-6 m, což je cca 10x až 20x méně, než je průměr lidského vlasu). Vzhledem k fyzikálním vlastnostem lidského oka se metoda OCT hodí právě pro včasnou diagnostiku v očním lékařství.

OCT_ukazka

Jak mi může vyšetření na OCT pomoci?

Lékař může díky výsledkům vyšetření na OCT daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Pokud podstoupíte vyšetření na OCT včas, zvýšíte tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizujete riziko vnějších projevů onemocnění.

Jak probíhá OCT vyšetření v praxi?

Celé vyšetření je zcela bezbolestné bez kontaktu s okem a trvá několik málo minut vsedě s podpěrou brady a čela. Samotný přístroj vysílá na oko pouze slabé a zdravotně nezávadné světelné paprsky. V některých případech je možné, že Vám lékař před samotným vyšetřením do oka aplikuje kapky na rozšíření zorničky. V takovém případě počítejte s omezenou možností řízení. Samotné vyšetření od Vás vyžaduje jistou míru spolupráce spočívající ve sledování fixačního bodu a omezení pohybů oka. Během vyšetření můžete mrkat dle pokynů vyšetřujícího lékaře.
Toto vyšetření lze bez jakýchkoliv komplikací opakovat, což je zvláště výhodné při dlouhodobém sledování Vašeho zdravotního stavu.

Kdy je pro mě OCT vyšetření vhodné?

Možnost OCT vyšetření konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Vyšetření se využívá u různých typů onemocnění, např. věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), diabetická retinopatie, další sítnicová onemocnění, glaukom (zelený zákal), vyšetření zrakového nervu či onemocnění rohovky, duhovky a komorového úhlu přední části oka.

OCT_pathology

Objednání a úhrada OCT vyšetřeníOCT_pristroj

Na vyšetření se můžete po dohodě s vaším očním lékařem objednat na našem pracovišti v ordinaci MUDr. Goldefusové, ul. J. Sousedíka 1204 ve Vsetíně. Vyšetření na OCT není v současné době hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření je 200 Kč.

 

Back to Top