OČNÍ AMBULANCE

  • Jsme všeobecná oční ambulance a provádíme veškerá ambulantní vyšetření očí u dětí i dospělých, včetně akutních ošetření.
  • U dětí se zaměřujeme na šilhavost a tupozrakost. Spolupracujeme s oční školkou Vsetín – Rokytnice.
  • Provádíme aplikaci a prodej kontaktních čoček firmy Johnson&Johnson a roztoků na kontaktní čočky. První aplikace kontaktních čoček je na objednávku.
  • Naše oční ambulance má nejmodernější vybavení.
  • Sídlí v přízemí polyfunkčního domu u kruhového objezdu Vsetín-Trávníky. Součástí budovy je oční optika.
  • Smlouvy máme se všemi zdravotními pojišťovnami.
Back to Top